Smågrupper

Bibelgrupper med 3-5 personer som hjelper hverandre i troen

I tillegg til å møtes på gudstjenester og i huskirkene regelmessig, møtes vi også i mindre grupper for å oppmuntre og styrke hverandre i troen.

Vi streber etter å gi hverandre åndelige og praktiske verktøy til å håndtere hverdagen og å hjelpe hverandre med se Jesus tydelig, slik at våre møter med Ham blir kraftfulle og relevante.

Innholdet og når vi møtes kan variere, alt etter ønsker og behov. Noen ganger deler én av deltakerne en bibelstudier til ettertanke eller diskusjon. Tidene preges av bønn, gjensidig åpenhet og vennskap.