Tro, lev og del evangeliet

Engasjer deg

Ulike folk har ulike behov. Hos oss finner du noe for alle.

Gudstjenester

Engasjerende fellesmøter med 80-150 deltakere.

Huskirker

Lokale trosfellesskap med 10-20 personer.

Cellegrupper

Bibelgrupper med 3-5 personer som hjelper hverandre i troen.

Bibeldiskusjoner

Diskusjoner om aktuelle spørsmål med 5-15 personer.

Alphakurs

Bli med i et av våre bibelkurs, i grupper på 5-15 personer.

Personlige bibelstudier

Få personlig veiledning i å forstå og praktisere Bibelens budskap.

Sjelesorg

Personlig, uformell samtale eller veiledning med 2-3 personer.

Hjelpearbeid

Praktiske tiltak for å hjelpe mennesker og bidra i samfunnet.