Om oss

Kristi Forsamling tilhører en internasjonal kristen bevegelse, International Churches of Christ (ICOC). Bevegelsen har den første kristne kirken som forbilde, men i moderne tid har den sine røtter i den såkalte Restaurasjonsbevegelsen, som oppstod tidlig på 1800-tallet.

Restaurasjonsbevegelsens viktigste mål var fokus på Bibelen og på kirken som beskrives i Det nye testamente.

Du kan finne mer informasjon om bevegelsen på ICOCs offisielle hjemmeside Disciples Today.

Hva vi tror

Vi tror at Bibelen inneholder Guds Ord, og ønsker å bygge våre overbevisninger og vår lære på Bibelen. Vi har derfor ingen formell trosbekjennelse eller teologi utenfor Bibelen selv.

Vi ønsker å være et fellesskap der den enkelte kan få styrket sin tro gjennom bibelsk forkynnelse, nære relasjoner og personlig veiledning. Samtidig tror vi at hver enkelt kristen trenger å bygge sin egen overbevisning og et personlig forhold til Gud.