Huskirker

Lokale trosfellesskap med 10-20 personer

Å oppleve felleskap med andre kristne er viktig – ikke bare for vennskapenes skyld, men fordi det aldri var meningen at vi skulle følge Jesus alene.

Når vi møtes i mindre grupper, har vi mulighet til å gi hverandre praktisk og gjensidig støtte i vårt felles mål: å leve ut vår tro i hverdagen.

Slike grupper kalles gjerne husgrupper eller husfellesskap – vi bruker som oftest ordet huskirker.

De fleste huskirkene i menighetene har en lokal tilknytning ved at de som er med bor i samme geografiske område. Vi har blant annet lokale huskirker som møtes på Jessheim, i Oslo Øst, i Oslo Sentrum, på Jar og i Drammen.

Slike grupper legger til rette for at alle kan ha nære relasjoner og vennskap som hjelper oss i troen.