Bibeldiskusjoner

Diskusjoner om aktuelle spørsmål med 5-15 personer

I en travel hverdag er det viktig å av og til stoppe opp og reflektere over livets mange spørsmål. Enda bedre er det å kunne dele refleksjoner med andre, høre nye vinklinger og bli mer bevisst på hva vi faktisk mener.

Våre bibeldiskusjoner skaper slike anledninger der vi møtes på tvers av bakgrunn og alder til en uformell diskusjon rundt aktuelle og engasjerende spørsmål.

Bibelvers og deltakernes refleksjoner åpner nye perspektiver på temaer de fleste er berørt av, men kanskje ikke finner rom til å snakke om. Takhøyden er stor og alle er velkomne, uavhengig av ståsted eller bibelkunnskap.

Vi arrangerer slike diskusjoner på ulike offentlige steder og i private hjem i  Oslo-området. Ta kontakt for mer informasjon!