Gudstjenester

Engasjerende fellesmøter med 80-150 deltakere

Et av de viktigste formålene med gudstjenestene er at vi alle skal bli inspirert til å leve ut vår tro. Det oppnår vi med relevant forkynnelse, engasjerende sang og et åpent og imøtekommende fellesskap.

Vi har som mål at undervisningen alltid skal være lett tilgjengelig og nyttig, også for de som ikke er vant til å gå i kirken.

Vi synger lovsanger på norsk og engelsk, ofte med overraskende arrangementer fra husbandet vårt og andre musikalske innslag.

Barna aktiviseres gjennom opplegg i forskjellige aldersbestemte grupper.

Gudstjenestene varer i 60-90 minutter og etterpå byr vi på kaffe, te og noe å bite i.

Den andre søndagen hver måned møtes vi i huskirker rundt omkring i Oslo-området; på Jessheim, i Oslo Øst, i Oslo Sentrum, på Jar og i Drammen.