Bibelstudier

Få personlig veiledning i å forstå og praktisere Bibelens budskap

Å søke Gud og å studere Bibelen er en dypt personlig reise. Ingen sitter med akkurat dine erfaringer og spørsmål.

For noen er det ideelt å få bibelundervisning i en større gruppe, mens andre ønsker en mer personlig setting. Derfor tilbyr vi også bibelstudier for den enkelte.

Personlige bibelstudier vil ledes av en godt forberedt veileder, med et tydelig formål om å lære deg de grunnleggende prinsippene i Bibelens lære.