Hjelpearbeid

Praktiske tiltak for å hjelpe mennesker og bidra i samfunnet

Å hjelpe mennesker rundt oss i hverdagen, både med praktiske, sosiale og emosjonelle behov, er en viktig del av Jesu oppdrag til sine disipler. Som kirke jobber vi å kunne bidra på stadig nye måter.

Musikere og sangere i kirken samarbeider om å besøke sykehjem for å underholde beboerne. Vi oppfordrer også til at medlemmer kan delta i eksisterende tiltak arrangert av ulike lokale og nasjonale aktører.

Kirken støtter den internasjonale hjelpeorganisasjonen HOPE worldwide, som driver hjelpearbeid i mange land. Vi har særlig lagt vekt på å støtte organisasjonens arbeid i Ukraina, som er rettet mot barnehjem.

Ta kontakt dersom du ønsker å støtte eller delta i et av disse prosjektene, eller om du har ideer til tiltak som kan være relevante for oss.