Hjelpearbeid

Praktiske tiltak for å hjelpe mennesker og bidra i samfunnet

Å hjelpe mennesker rundt oss i hverdagen, både med praktiske, sosiale og emosjonelle behov, er en viktig del av Jesu oppdrag til sine disipler. Som kirke jobber vi å kunne bidra på stadig nye måter.

I det lokale initiativet Kveldsprat inviteres det til arrangementer der den som ønsker det, kan komme til en sosial sammenheng og slå av en prat, kombinert med lett servering og underholdningsinnslag.

Musikere og sangere i kirken samarbeider om å besøke sykehjem for å underholde beboerne. Vi oppfordrer også til at medlemmer kan delta i eksisterende tiltak arrangert av ulike lokale og nasjonale aktører.

Kirken støtter den internasjonale hjelpeorganisasjonen HOPE worldwide, som driver hjelpearbeid i mange land. Vi har særlig lagt vekt på å støtte organisasjonens arbeid i Ukraina, som er rettet mot barnehjem.

Ta kontakt dersom du ønsker å støtte eller delta i et av disse prosjektene, eller om du har ideer til tiltak som kan være relevante for oss.

Send oss en melding