Sjelesorg

Personlig, uformell samtale eller veiledning med to-tre personer

Veldig mange har en tro, men av ulike grunner mangler de et fellesskap der det å snakke om sin egen tro er en naturlig ting. Andre bærer på tunge tanker det er vanskelig å dele med andre.

Om du trenger en god prat, men kanskje ikke ønsker å oppsøke et større fellesskap som en gudstjeneste eller huskirke, møtes vi gjerne til personlige samtaler eller sjelesorg, som det også kalles.

Vi ønsker å senke terskelen for å treffes og tilbyr å møtes i en uformell setting, uavhengig av alder, bakgrunn eller kirketilhørighet.

Send oss en melding