Hvem er vi?

(Dette er et foreløpig utkast, versjon 7. nov)

Kristi Forsamling (OKF) ble startet i Oslo i 1994 som en del av International Churches of Christ (ICOC). I tillegg til å være tilknyttet ICOC, som i dag er et desentralisert felleskap av kirker, ser vi at vi har mye å lære også fra andre kirkesamfunn.

Vi ønsker å være et trygt felleskap med Jesus i sentrum hvor vi vandrer sammen med ham, vokser i ham, fylles av hans fred og glede og er et lys for verden rundt oss.

Men vi erkjenner også at vi har en historie hvor noen overbevisninger, praksiser og suksesskriterier har begrenset oss på det aller viktigste: Å elske Gud og elske hverandre. Når vi ser oss tilbake, er det mye som har vært godt og riktig. Det tar vi med oss videre. Men det er også noe av vår fortid som vi sier farvel til, og noe vi ønsker å legge mindre vekt på.

Vi ønsker å være et inkluderende felleskap hvor alle blir sett som unike mennesker, med unike behov og personligheter fremfor å se stereotyper og kategoriske svar. Vi ønsker å være et aktivt felleskap hvor vi tar initiativ utifra de muligheter Gud til enhver tid viser oss fremfor å være styrt av planer og strukturer. Vi ønsker å være et kjærlighetsfylt felleskap hvor Guds nåde, aksept og omsorg er tydelig tilstedeværende fremfor å måle og tallfeste suksess.

Fremdeles er noen svar kategoriske, noen ganger trenger vi planer og strukturer, og noen ganger kan tall være med å gi oss bedre forståelse. Men det er ikke dette vi ønsker å legge vekt på.

Vi har begynt en ny reise hvor vi lærer hvordan vi ser og respekterer hverandre som unike mennesker elsket av Gud, mennesker som ledes og transformeres av den Hellige Ånd, mennesker som lever ut Kristi kjærlighet i fellesskapet og verden omkring oss.

Har du lyst til å være med på reisen sammen med oss?