Hva tro vi på?

Vi tror at det finnes en allmektig Gud, skaper av himmel og jord. Vi erkjenner at vår forståelse av Gud er svært begrenset, men at han i Bibelen har åpenbart det som er viktig for oss mennesker.

Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde til å forvalte skaperverket på Guds vegne, på Guds måte og i Guds nærvær. På Guds vegne betyr at vi er Guds tjenere og gir ham all ære. På Guds måte betyr å ha omsorg for skaperverket og hverandre med en kjærlighet som er fra Gud. I Guds nærvær betyr at vi finner kraft, glede og fred i ham. Dette er oppdraget Gud har gitt menneskene. Det er når vi lever slik, at livet får mening. Vi lever i Guds rike, der Guds vilje skjer.

Vi tror at synd er å feile på oppdraget Gud har gitt oss. Onde makter forleder oss til søke egen ære fremfor Guds ære og sette egne behov over andres behov. Synd handler ikke primært om moral, men om å ikke leve i henhold til vårt formål og oppdrag. Likefult, fordi vi gjennom vårt oppdrag står overfor små og store valg hver dag, handler synd også om moral. 

Vi tror at konsekvensen av synd er død. Når vi er mer opptatt av egen ære og egne behov, vil vi til slutt våkne opp og erkjenne at livet er tomt og meningsløst. Vi blir usikre på oss selv og vår verdi. Sant liv, er liv sammen med Gud, der vi lever ut den vi var ment å skulle være. Gud er kilden til alt liv. Et liv uten Gud, er død. Himmel og jord har skilt lag.

Vi tror at Guds misjon er å redde skaperverket. Skaperverket lider under menneskenes synd og venter med lengsel på at vi skal bli satt fri. Nå lever vi som slaver av synd. Men Gud ønsker å skape ett nytt folk. Guds misjon hander ikke om å konvertere mennesker til en religion, men om at mennesker transformeres til sitt egentlige jeg; mennesker som sammen elsker Gud, elsker hverandre og forvalter skaperverket med Guds visdom og kjærlighet. Dette er misjonen som Gud kaller oss til å være en del av. 

Vi tror at den gode nyheten er at Guds rike er tilgjengelig. Jesus er vår eneste redning. På grunn av vår uvilje til å ta på oss oppdraget Gud gav oss, står vi i gjeld til ham. Jesus, fullkommen Gud og fullkomment menneske, har betalt vår gjeld og vunnet over onde makter som forleder oss. Gjennom å bekjenne vår trofasthet til Jesus, vil han gjennom den hellige ånd transformere oss innenfra til å bli mennesker som lever for Gud og andre.

Vi tror at Jesus kaller alle mennesker til å følge ham. Å følge Jesus, være hans disippel, betyr at vi hver dag tar opp vårt kors, og gjør vårt beste i å velge det Ånden vil femfor det vi selv vil. Når vi gjør det, lover Jesus oss et liv med indre fred og overflod. Jesus inviterer oss til evig liv med Gud nå, et liv der Guds gode vilje skjer, i oss og rundt oss, I Oslo som i himmelen.

Vi tror på en ny himmel og en ny jord. Jesus har all makt over himmel og jord. En dag vil han komme tilbake. Himmel og jord skal igjen møtes og de som bekjenner trofasthet til Jesus, skal fortsette å leve med Gud, og gjennom Jesus, leve ut de mennskene vi var skapt til å være.